En aquest apartat incloem documentació no vinculada directament amb una/diverses experiències recollides a l’apartat anterior, sinó amb un caràcter més genèric o global