Cada cop són més les administracions involucrades en processos d’incorporació de la perspectiva de gènere als seus pressupostos.

Cadascuna d’aquestes experiències pràctiques es construeix a partir de les necessitats, els objectius i les possibilitats que conflueixen en cada cas.

Tanmateix, tant per a la praxi com per a seguir construint epistemologia, resulta de gran interès conèixer els avenços, els èxits i les dificultats que van sorgint en les diferents experiències que s’estan implementant o s’han implementat.

Per això, en aquest espai intentem recopilar les experiències de PEG dels diferents nivells administratius de l’Estat espanyol (nivell estatal, autonòmic i local), a més de les universitats, institucions que progressivament també s’hi van sumant. Per a cadascuna de les experiències pràctiques que incloem, intentem incorporar juntament amb els informes d’anàlisi del pressupost que s’elaboren en cada cas, informació relativa a la metodologia utilitzada, així com documents elaborats per la societat civil o en l’àmbit acadèmic, sempre i quan existisca o estiga disponible.

En cas que disposeu d’informació sobre alguna experiència pràctica que considereu oportú que incloguem en aquest espai, per favor, envieu-nos un missatge a forum@fempressupostos.org.