Observatori de Pressupostos amb Enfocament de Gènere

Espai d’informació i intercanvi al voltant d’iniciatives que persegueixen la incorporació de la perspectiva de gènere als pressupostos públics.

EXPERIÈNCIES
PRÀCTIQUES

Experiències de PEG dels diferents nivells administratius de l’Estat espanyol (nivell estatal, autonòmic i local), a més de les universitats, institucions que progressivament també s’hi van sumant, i altres organitzacions.

Mapa
Posem a la teua disposició un cercador avançat perquè pugues consultar i descarregar tota la documentació que hem catalogat:

Eines i mètodes

SOCIETAT CIVIL

AGENDA

FÒRUMS

Veuen al nostre espai d’intercanvi d’informació i iniciatives!