La proposta del Fòrum FemPressupostos, Observatori de Pressupostos amb enfocament de gènere, sorgida i consensuada al VI Congrés d’Economia Feminista, ha estat acollida, impulsada i materialitzada per la Càtedra d’Economia Feminista (CEF).

La Càtedra d’Economia Feminista persegueix la promoció i la difusió dels principis de l’Economia Feminista com a alternativa per orientar l’economia cap a un canvi de model més humà, que tinga cura de la seva població i ecosistemes, tenint en compte el treball reproductiu i les cures relacionades amb la sostenibilitat de la vida que encara fan majoritàriament les dones. En definitiva, pretén propiciar una mirada feminista sobre l’economia, generant pensament crític i sense biaixos de gènere.

El treball de la CEF s’articula a partir de cinc eixos, vinculant-se el Fòrum FemPressupostos a l’eix que es dedica als pressupostos amb perspectiva de gènere.

En aquest marc, les persones que directament estem vinculades i alimentem aquest espai som Mònica Gil Junquero de la UV i part de la CEF i la Yolanda Jubeto Ruiz de l’EHU/UPV i col·laboradora permanent de l’eix de pressupostos amb perspectiva de gènere de la CEF. A partir de la seva difusió, esperem comptar amb una xarxa de col·laboradores que aniran formant part també d’aquest equip de treball.

Mònica Gil Junquero

És sociòloga i professora del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València (UV), vinculada a la Càtedra d’Economia Feminista de la UV. La seva vinculació als pressupostos amb perspectiva de gènere es va establir l’any 2004 quan treballava a UNIFEM (ara ONU-Mujeres) i va poder conèixer i treballar a diferents iniciatives d’Amèrica Llatina. Des de llavors, ha realitzat la seva tesi sobre aquesta temàtica, imparteix docència a diferents universitats i ha format i assessorat diferents administracions en aquesta matèria.

Yolanda Jubeto Ruiz

És professora agregada del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat del País Basc/Euskal Herriko Unibertsitatea. Va realitzar la seva tesi doctoral sobre pressupostos amb enfocament de gènere, i ha col·laborat amb diverses administracions en la posada en marxa i el seguiment d’aquestes iniciatives, principalment per mitjà de cursos de formació i assessoria tècnica en aquesta matèria. Pertany a la Xarxa Europea de Pressupostos de Gènere (EGBN) i a l’Associació Internacional d’Economia Feminista (IAFFE).