En aquest apartat incloem els municipis que tenen iniciatives PEG, així com les mancomunitats o federacions de municipis que hagen fet alguna incursió en aquesta matèria.